OM MIG

Lena Stålby heter jag och är den person som står bakom 
Stålby Consulting.
 
Jag har under många år arbetat som chef i olika företagskulturer,
både kommunalt och  privat;
i transportföretag, tjänsteföretag och återvinningsföretag.
Ekonom och styrelseledamot i Bostadsrättsföreningar och Idrottsföreningar.

Jag har god erfarenhet och kunskaper inom:

Ekonomi som businesscontroller och inom Trade Finance

Logistik  -  inrikes transporter och export av sjöcontainers

Marknad  - marknadscoordinator, spindeln i nätet
mellan produktion och försäljning.

Jag brinner för verksamhetsutveckling, 
att optimera olika logistikflöden och projektplanering.


            "Det man blir tröttast av är ett ogjort arbete"Alltför många företag har idag slimmade organisationer:
- Vi skall vara färre medarbetare men ändå arbeta och producera som vi    vore många fler.
- Vi har administrativa rutiner och åtagande som skall hållas levande         och uppdateras kontinuerligt.
- Internrevisioner, externrevisioner, avvikelsehantering samt                         åtgärdsplanering.
- Vi behöver projektplanera och noga genomföra förstudier och
  riskanalyser etc för att senare kunna verkställa projektgenomförande
  med minsta möjliga avvikelse.

Allt detta tar tid om det inte görs effektivt - vi blir avbrutna och får starta om många gånger. Det är stor risk att efter många omstarter så blir detta en surdeg / hyllvärmare som slukar energi och ger oss ständigt dåligt samvete.

Det är då jag kan komma till NYTTA!

Både små och stora uppdrag är välkomna.
Jag har ett fungerande kontaktnät att anlita för större uppdrag.
 
Låt det vara slut på de dåliga samvetena och energislukande administrativa rutinerna.
Dags för dig att blicka framåt och arbeta mot nya mål. 

Låt oss träffas och prata om vilken nytta jag kan göra för dig och ert företag eller Er Bostadsrättsförening.