PROJEKTLEDNING
- Projektplanering
- Förstudier, analyser etc

Certifierad  projektledare  IHM
 

LEDNINGSSYSTEM
- Vilket syfte har ledningssystemet för Er organisation?
- Uppfyller de syftet i praktiken?
- Uppdateras det kontinuerligt?
- Det ständiga förbättringsarbetet och dess processer - är alla medarbetare med på banan?

TRANSPORTER
- Kostnadsanalyser
- Miljöaspekter
- Vad är optimal transportlösning för Er?

LOGISTIK OCH FLÖDEN
-Analyser av logistikflöden 
-LEAN
-Var är flaskhalsarna?
-Var finns de svaga länkarna i flödet?

TRADE FINANCE
-Remburshantering - LC (Letter of Credit )
-Dokumentsatser för export utanför EU
God kunskap och goda kontakter med flera banker